Một trang web mới sử dụng WordPress

Áo Bóng Đá, Áo Bóng Đá CLB Ajax Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Arsenal Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB As Roma Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Atletico Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Barca Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Bayern Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Chelsea Giá Rẻ

Mẫu áo bóng đá không logo mới nhất RO-RASHFORD Tại Huyện Như Xuân Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Huyện Như Xuân nằm ở phía tây nam tỉnh Thanh Hóa, có diện tích 543,7 km2, dân số năm 2018 là: 72.000 người. Trên địa bàn huyện có 5 dân tộc sinh sống, gồm: Kinh, Thái, Thổ, Mường, Tày. Dân cư sống dọc theo quốc lộ 45 và đường Hồ Chí Minh (đoạn quốc lộ 15 cũ).

Huyện Như Xuân có vị trí tiếp giáp:

Phía bắc giáp huyện Thường Xuân
Phía tây giáp huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
Phía nam giáp huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Phía đông giáp huyện Như Thanh.
Hành chính
Huyện Như Xuân có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Yên Cát (huyện lỵ) và 15 xã: Bãi Trành, Bình Lương, Cát Tân, Cát Vân, Hóa Quỳ, Tân Bình, Thanh Hòa, Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Quân, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thượng Ninh, Xuân Bình, Xuân Hòa.

Lịch sử
Sau năm 1954, huyện Như Xuân có 16 xã: Bình Lương, Cán Khê, Cát Tân, Mậu Lâm, Phượng Nghi, Tân Bình, Thanh Kỳ, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thượng Ninh, Xuân Bình, Xuân Du, Xuân Khang, Xuân Thái, Xuân Thọ, Yên Thọ.

Ngày 4 tháng 9 năm 1964, chia xã Cát Tân thành 3 xã: Cát Tân, Cát Vân và Hóa Quỳ; chia xã Mậu Lâm thành 2 xã: Mậu Lâm và Phú Nhuận; chia xã Thanh Lâm thành 2 xã: Thanh Lâm và Thanh Phong; chia xã Thanh Sơn thành 2 xã: Thanh Sơn và Thanh Quân; chia xã Thượng Ninh thành 2 xã: Thượng Ninh và Yên Lễ; chia xã Xuân Khang thành 2 xã: Xuân Khang và Hải Vân; chia xã Xuân Thái thành 2 xã: Xuân Thái và Xuân Phúc.

Ngày 15 tháng 3 năm 1969, thành lập thị trấn nông trường Bãi Trành và từ ngày 9-1-2004, giải thể để thành lập 2 xã Bãi Trành và Xuân Hòa.

Ngày 29 tháng 8 năm 1980, chia xã Yên Thọ thành 2 xã: Yên Thọ và Yên Lạc; chia xã Thanh Kỳ thành 2 xã: Thanh Kỳ và Phú Sơn; chuyển xã Phú Sơn về huyện Tĩnh Gia quản lý.