Một trang web mới sử dụng WordPress

Áo Bóng Đá, Áo Bóng Đá CLB Ajax Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Arsenal Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Atletico Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Barca Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Bayern Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Chelsea Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Dortmund Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Hà Nội Giá Rẻ

Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất RO-VANDIJK tại Huyện Quế Phong Tỉnh Nghệ An

Địa lý
Vị trí địa lý
Quế Phong là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý : h

Phía nam và đông nam giáp huyện Quỳ Châu
Phía tây nam giáp huyện Tương Dương
Phía tây giáp Lào
Phía bắc và phía Đông giáp huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Điều kiện tự nhiên
Huyện có trên 177.000 ha đất lâm nghiệp trong khi đất sản xuất nông nghiệp là 5.567 ha. Dọc theo quốc lộ 48, huyện Quế Phong nằm cách thành phố Vinh 173 km về phía tây bắc.

Xem thêm các mẫu áo bóng đá đẹp tại

https://rozaco.vn/product-category/ao-bong-da/

Hành chính
Huyện Quế Phong có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Kim Sơn (huyện lỵ) và 12 xã: Cắm Muộn, Châu Kim, Châu Thôn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Mường Nọc, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ.

Hầu hết các xã của huyện là xã vùng cao, trong đó có các xã đặc biệt xa cách, khó khăn như Tri Lễ, Cắm Muộn, Thông Thụ…

Lịch sử
Huyện Quế Phong được thành lập ngày 19 tháng 4 năm 1963 trên cơ sở tách 6 xã: Châu Kim, Châu Thôn, Cắm Muộn, Châu Hùng, Châu Long, Thông Thụ thuộc huyện Quỳ Châu.

Năm 1963, theo Quyết định 144-NV của Bộ Nội vụ, chia xã Châu Kim thành 2 xã lấy tên là xã Châu Kim và xã Mường Nọc.

Ngày 17 tháng 4 năm 1965, theo Quyết định 143-NV của Bộ Nội vụ, chuyển xã Châu Phương của huyện Quỳ Châu về huyện Quế Phong và chia thành 2 xã lấy tên là xã Hạnh Dịch và xã Mường Hin; chia xã Châu Hùng thành hai xã lấy tên là xã Nậm Nhoóng và xã Tri Lễ; chia xã Châu Kim thành 2 xã lấy tên là xã Châu Kim và xã Nậm Giải; chia xã Cắm Muộn thành hai xã lấy tên là xã Cắm Muộn và xã Quang Phong; chia xã Thông Thụ thành 2 xã lấy tên là xã Thông Thụ và xã Đồng Văn.

Ngày 23 tháng 3 năm 1977, sáp nhập ba xã Châu Long, Hạnh Dịch, Mường Hin thành xã Tiền Phong, sáp nhập xã Nậm Nhoóng và xã Tri Lễ thành xã Châu Hùng.[1]

Ngày 23 tháng 4 năm 1979, chia xã Châu Hùng thành hai xã Tri Lễ và Nậm Nhoóng, chia xã Tiền Phong thành hai xã Tiền Phong xã Hạnh Dịch.[2]