Một trang web mới sử dụng WordPress

Áo Bóng Đá, Áo Bóng Đá CLB Ajax Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Arsenal Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB As Roma Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Atletico Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Barca Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Bayern Giá Rẻ

Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất RO-NEYMAR Tại Huyện Quảng Xương Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Huyện Quảng Xương có vị trí địa lý:

Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ.
Phía nam giáp thị xã Nghi Sơn.
Phía tây giáp huyện Nông Cống và huyện Đông Sơn.
Phía bắc giáp thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.
Quảng Xương có dân số là 245.000 người (dân số chỉ đứng sau thành phố Thanh Hóa, huyện Nông Cống, huyện Hoằng Hóa). Là huyện đông dân mà diện tích đất thì nhỏ nên mật độ dân số Quảng Xương rất cao (hơn 1.000 người/km2), dân số đông đã gây áp lực không nhỏ lên tài nguyên đất, nước và môi trường. 3,1% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Lịch sử
Sau năm 1954, huyện Quảng Xương có 47 xã: Quảng Bình, Quảng Cát, Quảng Châu, Quảng Chính, Quảng Cư, Quảng Đại, Quảng Định, Quảng Đông, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Hùng, Quảng Hưng, Quảng Khê, Quảng Lĩnh, Quảng Lộc, Quảng Lợi, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Minh, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phong, Quảng Phú, Quảng Phúc, Quảng Sơn, Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Thịnh, Quảng Thọ, Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Tường, Quảng Văn, Quảng Vinh, Quảng Vọng, Quảng Yên.

Ngày 19 tháng 4 năm 1963, xã Quảng Sơn sáp nhập với khu nghỉ mát Sầm Sơn thành thị trấn Sầm Sơn trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa. Các cơ quan hành chính huyện đóng tại xã Quảng Phong.

Ngày 21 tháng 8 năm 1971, xã Quảng Thắng được sáp nhập vào thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa).

Ngày 18 tháng 12 năm 1981, thị trấn Sầm Sơn và 3 xã: Quảng Cư, Quảng Tiến, Quảng Tường được tách ra để thành lập thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn).

Ngày 13 tháng 4 năm 1991, thành lập thị trấn Quảng Xương, thị trấn huyện lỵ huyện Quảng Xương trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Quảng Tân và Quảng Phong.

Ngày 6 tháng 12 năm 1995, chuyển hai xã Quảng Hưng và Quảng Thành về thành phố Thanh Hóa quản lý.

Ngày 29 tháng 2 năm 2012, chuyển 5 xã: Quảng Thịnh, Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Cát về thành phố Thanh Hóa quản lý.[2]

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, chuyển 6 xã: Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại về thị xã Sầm Sơn quản lý.[3]

Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Quảng Xương còn lại 171,26 km² diện tích tự nhiên và 202.230 người, với 29 xã: Quảng Bình, Quảng Chính, Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Giao, Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Khê, Quảng Lĩnh, Quảng Lộc, Quảng Lợi, Quảng Long, Quảng Lưu, Quảng Ngọc, Quảng Nham, Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Tân, Quảng Thạch, Quảng Thái, Quảng Trạch, Quảng Trung, Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Vọng, Quảng Yên và thị trấn Quảng Xương.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019)[4]. Theo đó:

Sáp nhập các xã Quảng Tân, Quảng Phong và thị trấn Quảng Xương để thành lập thị trấn Tân Phong
Sáp nhập các xã Quảng Lợi và Quảng Lĩnh thành xã Tiên Trang
Sáp nhập xã Quảng Vọng vào xã Quảng Phúc.
Huyện Quảng Xương có 1 thị trấn và 25 xã như hiện nay.