Một trang web mới sử dụng WordPress

Áo Bóng Đá, Áo Bóng Đá CLB Ajax Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Arsenal Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB As Roma Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Atletico Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Barca Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Bayern Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Chelsea Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Dortmund Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Hà Nội Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Inter Milan Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Juventus Giá Rẻ

Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất RO-NEYMAR 01 Tại Huyện Đông Sơn Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý
Đông Sơn là huyện đồng bằng, nằm trong lưu vực của sông Mã, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp thành phố Thanh Hóa
Phía tây giáp huyện Triệu Sơn
Phía nam giáp huyện Quảng Xương và huyện Nông Cống
Phía bắc giáp huyện Thiệu Hóa.
Đây là địa phương có tuyến Đường cao tốc Ninh Bình – Thanh Hóa đi qua đang được xây dựng.

Hành chính
Huyện Đông Sơn có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Rừng Thông (huyện lỵ) và 13 xã: Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Minh, Đông Nam, Đông Ninh, Đông Phú, Đông Quang, Đông Thanh, Đông Thịnh, Đông Tiến, Đông Văn, Đông Yên.

Lịch sử
Đông Sơn là vùng đất cổ, nơi quần cư của người Việt cổ. Đây là một địa chỉ khảo cổ nổi tiếng loại nhất ở Việt Nam, nơi phát hiện ra nên văn hóa Đông Sơn của người Lạc Việt, là địa điểm tìm thấy số lượng trống đồng nhiều nhất Việt Nam nên các trống đồng được tìm thấy ở đây được gọi là trống đồng Đông Sơn.

Thời kì bắc thuộc: thời Tam Quốc – Lưỡng Tấn, Đông Sơn là miền đất thuộc huyện Tư Phố và một phần (phía nam) thuộc huyện Cư Phong. Thời Tuỳ – Ðường thuộc huyện Cửu Chân. Theo sách “Di Biên” của Cao Biền, thời bấy giờ vùng đất này được gọi là huyện Ðông Dương, sau đổi thành Ðông Cương.

Thời Ðinh, Tiền Lê, Lý giữ nguyên như thời Tuỳ – Ðường. Thời Trần đặt tên là huyện Ðông Sơn thuộc trấn Thanh Ðô, tên huyện Ðông Sơn có từ đây.

Thời thuộc Minh thuộc phủ Thanh Hoá. Thời Lê Quang Thuận, thuộc phủ Thiệu Thiên.

Đầu thời Nguyễn (đầu thế kỷ thứ XIX), vua Gia Long đổi phủ Thiệu Thiên thành phủ Thiệu Hoá. Huyện Ðông Sơn thuộc phủ Thiệu Hoá[3]. Huyện Ðông Sơn lúc này có 6 tổng với 145 xã, thôn, trang, vạn, gia, giáp, sở, phường, gồm địa bàn huyện Đông Sơn ngày nay, phần lớn thành phố Thanh Hoá ngày nay và 8 xã phía nam sông Chu thuộc huyện Thiệu Hoá ngày nay[4]. 8 xã thuộc huyện Thiệu Hoá nêu trên bao gồm: Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Trung, Thiệu Đô, Thiệu Châu, Thiệu Giao, Thiệu Tân.