Một trang web mới sử dụng WordPress

Áo Bóng Đá, Áo Bóng Đá CLB Ajax Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Arsenal Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB As Roma Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Atletico Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Barca Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Bayern Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Dortmund Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Hà Nội Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Juventus Giá Rẻ

Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-RONALDO Tại Huyện Quỳ Hợp Tỉnh Nghệ An

Địa lý
Huyện Quỳ Hợp nằm ở phía tây bắc tỉnh Nghệ An, có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp huyện Quỳ Châu
Phía nam giáp huyện Tân Kỳ và huyện Anh Sơn
Phía đông giáp huyện Nghĩa Đàn
Phía tây giáp huyện Con Cuông và huyện Quỳ Châu.
Huyện Quỳ Hợp có diện tích là 941,28 km² và dân số là 125.520 người.

Theo thống kê năm 2019, huyện có diện tích 941,28 km², dân số là 134.154 người, mật độ dân số đạt 143 người/km².[1]

Hành chính
Huyện Quỳ Hợp có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 1 thị trấn Quỳ Hợp (huyện lỵ) và 20 xã: Bắc Sơn, Châu Cường, Châu Đình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Lý, Châu Quang, Châu Thái, Châu Thành, Châu Tiến, Đồng Hợp, Hạ Sơn, Liên Hợp, Minh Hợp, Nam Sơn, Nghĩa Xuân, Tam Hợp, Thọ Hợp, Văn Lợi, Yên Hợp.

Lịch sử
Huyện Quỳ Hợp được thành lập ngày 19 tháng 4 năm 1963 theo Quyết định 52-CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách 10 xã: Châu Quang, Châu Thành, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Thái, Châu Sơn, Châu Cường, Châu Lý, Châu Đình, Châu Yên thuộc huyện Quỳ Châu và 3 xã: Tam Hợp, Nghĩa Xuân, Nghĩa Sơn thuộc huyện Nghĩa Đàn.

Khi mới thành lập, huyện Quỳ Hợp có 13 xã: Châu Cường, Châu Đình, Châu Hồng, Châu Lộc, Châu Lý, Châu Quang, Châu Sơn, Châu Thái, Châu Thành, Châu Yên, Nghĩa Sơn, Nghĩa Xuân, Tam Hợp.

Ngày 17 tháng 4 năm 1965, chia xã Nghĩa Sơn thành hai xã lấy tên là xã Văn Lợi và Hạ Sơn; chia xã Châu Lộc thành hai xã lấy tên là xã Châu Lộc và xã Liên Hợp; chia xã Nghĩa Xuân thành hai xã lấy tên là xã Nghĩa Xuân và xã Minh Hợp; chia xã Tam Hợp thành hai xã lấy tên là xã Tam Hợp và xã Thọ Hợp.

Ngày 15 tháng 4 năm 1967, chia xã Châu Yên thành hai xã lấy tên là xã Yên Hợp và Đồng Hợp.

Ngày 9 tháng 11 năm 1983, tách 600 ha đất của xã Châu Quang để thành lập thị trấn Quỳ Hợp – thị trấn huyện lỵ huyện Quỳ Hợp.

Ngày 15 tháng 10 năm 1990, chia xã Châu Hồng thành hai xã lấy tên là xã Châu Hồng và xã Châu Tiến; chia xã Châu Sơn thành 2 xã lấy tên là xã Bắc Sơn và xã Nam Sơn.