Một trang web mới sử dụng WordPress

Áo Bóng Đá, Áo Bóng Đá CLB Arsenal Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB As Roma Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Atletico Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Barca Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Bayern Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Chelsea Giá Rẻ, Áo Bóng Đá CLB Dortmund Giá Rẻ

Mẫu áo bóng đá không logo đẹp nhất 2022 RO-BRUNO Tại Huyện Như Thanh Tỉnh Thanh Hóa

Địa lý

Chiều xuống trên hồ Sông Mực
Huyện Như Thanh có vị trí địa lý:

Phía bắc giáp huyện Triệu Sơn
Phía nam giáp thị xã Nghi Sơn và huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Phía đông giáp huyện Nông Cống
Phía tây giáp huyện Như Xuân và huyện Thường Xuân
Huyện Như Thanh có 587,3 km2 diện tích tự nhiên, dân số năm 2018 là 95.360 người.,,

Hành chính
Huyện Như Thanh có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bến Sung (huyện lỵ) và 13 xã: Cán Khê, Hải Long, Mậu Lâm, Phú Nhuận, Phượng Nghi, Thanh Kỳ, Thanh Tân, Xuân Du, Xuân Khang, Xuân Phúc, Xuân Thái, Yên Lạc, Yên Thọ.

Lịch sử
Huyện Như Thanh được thành lập vào này 1 tháng 1 năm 1996[1] trên cơ sở tách 16 xã: Thanh Kỳ, Thành Tân, Xuân Thái, Yên Lạc, Yên Thọ, Xuân Phúc, Phúc Đường, Xuân Thọ, Xuân Khang, Hải Long, Phú Nhuận, Mậu Lâm, Phượng Nghi, Xuân Du, Cán Khê, Hải Vân thuộc huyện Như Xuân. Khi thành lập, huyện Như Thanh có 587,3 km2 diện tích tự nhiên và 76.045 người[1]. Tên gọi Như Thanh là tên ghép từ hai địa danh Như Xuân và Thanh Hóa.

Ngày 11 tháng 4 năm 2002, thành lập thị trấn Bến Sung, thị trấn huyện lỵ huyện Như Thanh trên cơ sở 244,15 ha diện tích tự nhiên và 2.302 người của xã Hải Vân, 340 ha diện tích tự nhiên và 1.653 người của xã Hải Long.[3]

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2019)[4]. Theo đó: